№ 116-МИ / 10.02.2020

ОТНОСНО : Подаден сигнал от г-жа Яна Радева Михалева заведен с вх. № 188/23.01.2020г. в регистъра на ОИК

№ 115-МИ / 28.01.2020

ОТНОСНО : Допусната техническа грешка

№ 114-МИ / 27.01.2020

ОТНОСНО : Подаден сигнал от г-жа Яна Радева Михалева заведен с вх. № 188/23.01.2020г. в регистъра на ОИК Вълчи дол

№ 113-МИ / 15.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състав на общински съвет Вълчи дол

№ 112-МИ / 10.11.2019

ОТНОСНО : Смяна на съветници

№ 111-МИ / 07.11.2019

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 100/28.10.2019 г. на ОИК

№ 110 - МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Предаване на избирателни списъци, декларации и удостоверения до ТЗ на ГД "ГРАО"

№ 109-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Добротич

№ 108-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Стефан Караджа

№ 107-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Генерал Киселово

№ 106-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №030900020, с. Стефан Караджа и регистрация на представители на партия

№ 105-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №030900013, с. Добротич

№ 104-МИ / 29.10.2019

ОТНОСНО : Предаване на протоколи от втори тур от ОИК на ЦИК

№ 103-МИ / 29.10.2019

ОТНОСНО : Получаване на бюлетини за втори тур

№ 102-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатни образци на бюлетини- втори тур

№ 101-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Закриване на ПСИК за с. Червенци и с. Радан Войвода

№ 100-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 99-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Червенци

№ 98-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Радан Войвода

№ 97-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР: с. Ст. Караджа

Календар

Решения

  • № 116-МИ / 10.02.2020

    относно: Подаден сигнал от г-жа Яна Радева Михалева заведен с вх. № 188/23.01.2020г. в регистъра на ОИК

  • № 115-МИ / 28.01.2020

    относно: Допусната техническа грешка

  • № 114-МИ / 27.01.2020

    относно: Подаден сигнал от г-жа Яна Радева Михалева заведен с вх. № 188/23.01.2020г. в регистъра на ОИК Вълчи дол

всички решения